• Home

  • Slim Floor System

SLIM FLOOR SYSTEM

  • Home

  • Slim Floor System

SLIM FLOOR SYSTEM

ระบบพื้นบางสำเร็จรูปสำหรับอาคาร

Slim Floor building System

"Best solution for building"

ระบบพื้น SLIM FLOOR คืออะไร?

ระบบพื้น SLIM FLOOR เป็นระบบพื้นบาง (slim slab) สำเร็จรูป ที่ประกอบด้วยคาน slim floor beam และพื้นสำเร็จรูป นำมาประกอบและติดตั้ง ทำให้ได้ระบบพื้นบางที่มีความหนาพื้นอยู่ในช่วง 20 - 40 cm.

.

พื้น SLIM FLOOR น้ำหนักเบากว่าพื้นระบบเดิม 25-30%

.

NO NEED FORMWORK AND SHORING

พื้น SLIM FLOOR ไม่ต้องการไม้แบบและค้ำยัน

.

LOW FLOOR TO FLOOR HEIGHT

สามารถลดความสูงระหว่างชั้นได้

.

MORE SPACE

ได้พื้นที่มากขึ้น เนื่องจากไม่มีคาน ทำให้ได้ความสูงฝ้ามากขึ้น

.

SAVING MANPOWER

ประหยัดแรงงาน เนื่องจากเป็นระบบสำเร็จรูป

.

REDUCTION OF THE WASTE

มีขยะและของเสียระหว่างการก่อสร้าวน้อย

.

SPEED AND SAVE CONSTRUCTION COST

ก่อสร้างได้รวดเร็ว ทำให้ลดระยะเวลาการก่อสร้าง ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ทำเงินหรือใช้ประโยชน์ได้เร็ว

.

FULL SCALE LOAD TEST

ผ่านการทดสอบและรับรองโดยสถาบันที่น่าเชื่อถือ

SLIM FLOOR BEAM

Contact Us for more informaton...

 16368
Visitor
Create a website for free Online Stores